SILNIKI ELEKTRYCZNE, GENERATORY SYNCHRONICZNE, AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

UMEB

ELEKTROMOTOREN

IE2 (Silniki o wysokiej wydajności)

UMEB ELEKTROMOTOREN produkuje i handluje IE2 (Silniki o wysokiej wydajności).
Aby uzyskać więcej informacji na temat IE2 (Silniki o wysokiej wydajności) prosimy o kontakt!
IE2 (Silniki o wysokiej wydajności)

Silniki używają największą część energii elektrycznej zużywanej w przemyśle. Trend to zastosowanie silników o wysokiej efektywności w światowym przemyśle,dlatego że istnieje potrzebę zmniejszenia kosztów energii i konieczności żeby nie zanieczyszczać środowiska. Oprócz zmniejszenia kosztów energii, silniki o wysokiej wydajności zmniejszają koszty operacyjne poprzez zwiększenie niezawodności, zmniejszenie downtime-u i obniżenie kosztów konserwacji. Mniejsze straty oferują silnikowi lepszą odporność na zużycie spowodowane przez zjawiska termiczne, ulepszoną tolerancję do wytrzymania obciążenia dodatkowe, lepszą odporność na nietypowe warunki operacyjne oraz zwiększoną tolerancję na niezgodnych napięć i zakłóconych prądów.

Wydajność silnika elektrycznego jest zdefiniowana jako stosunek użytecznej energii mechanicznej do energii elektrycznej pobieranej z sieci. W Europie, silniki trójfazowe niskiego napięcia były do tej pory podzielone na klasy efektywności EFF3, EFF2 i EFF1. Różnice pomiędzy narodowymi systemami na okres a klasyfikacją doprowadziły do inicjatywy Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) do  opracowania jednolitego standardu. Między czasie, ulepszone metody IEC które określają skuteczność zostały sprawdzone i znormalizowane. Nowy standard IEC 60034-30 określa i harmonizuje na całym świecie klasy efektywności IE1, IE2 i IE3 dla silników trójfazowych niskiego napięcia.